COLLECTIEVE SCHULDENREGELING

Een advocaat en collectieve schuldenregeling

Via een collectieve schuldenregeling krijgen mensen met een overmatige schuldenlast de mogelijkheid om weer greep krijgen op hun persoonlijke financiële situatie. De wet voorziet daar een specifieke gerechtelijke procedure voor.

Meer informatie over schuldbemiddeling en collectieve schuldregeling alsook hulp bij de opstelling van een verzoekschrift collectieve schuldenregeling vindt u op www.schuldbemiddelaar.vlaanderen.

Particulieren en collectieve schuldregeling
Privé personen die niet meer in staat zijn om hun uitstaande schulden in eigen beheer verder af te betalen kunnen via de rechtbank een verzoek tot collectieve schuldregeling indienen. Het dient dan wel te gaan om een ‘structurele’ en ‘duurzame’ onmogelijkheid om uw schulden zelf verder af te betalen.

Zelfstandigen en collectieve schuldregeling
Wie zelfstandig is of geweest is komt slechts in aanmerking voor het aanvragen van een verzoek tot collectieve schuldenregeling wanneer de handelsactiviteit minstens zes maanden eerder werd stopgezet of wanneer in geval van een faillissement er zes maanden verstreken zijn na de sluiting van het faillissement.

Let op: de aanvrager mag zijn problematische financiële toestand niet zelf in de hand gewerkt hebben. Wie zich bewust ‘onvermogend’ heeft gemaakt of wie misdrijven heeft gepleegd waardoor een schuld ontstaan is, zal niet in aanmerking komen voor een collectieve schuldregeling. Ook wie een collectieve schuldregeling wil aanvragen maar eigenlijk niet de intentie heeft om de schuldeisers via deze regeling te betalen zal niet in aanmerking komen.

Tip: Wil je een faillissement vermijden dan kan een onafhankelijke schuldcoach jou helpen bij het opstellen van een voor jou haalbaar afbetalingsplan. Jij beheert dan nog steeds zelf je rekeningen maar je krijgt gepaste hulp en advies bij het opvolgen van je afbetalingen.
Schuldcoach voor ondernemers contacteren | faillissement vermijden

Ik bezit een huis. Kan ik een collectieve schuldregeling bekomen?
Neen, wanneer u eigenaar van een onroerend goed bent dat verkocht kan worden om de schuld deels of volledig af te betalen  zal u niet in aanmerking komen voor een collectieve schuldregeling

Hoe verloopt de aanvraag?
Uw advocaat - schuldbemiddelaar zal, wanneer u aan bovenstaande voorwaarden voldoet, voor u een verzoekschrift opstellen en dit aan de rechtbank voorleggen.
Het is de arbeidsrechtbank die beslist of het verzoek tot collectieve schuldenregeling aanvaard wordt.

Wat gebeurt er na de toekenning van de collectieve schuldregeling?
De rechtbank zal ook een schuldbemiddelaar aanduiden. Dit kan afhankelijk van de situatie een advocaat, een deurwaarder, een notaris het OCMW, een CAW of een andere instelling zijn. De schuldbemiddelaar zal de schakel zijn tussen de schuldeisers en uzelf. De schuldbemiddelaar zal ook uw vertrouwenspersoon zijn die uw belangen zal behartigen. 

 

Contacteer een
schuldbemiddelaar
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Tijdens een telefonisch contact en/of persoonlijke ontmoeting bespreken wij samen met u de dienstverlening van de schuldbemiddelaar in uw specifieke situatie, de werkwijze, de kosten, ... . Tevens ervaart u of er een persoonlijke klik is met de schuldbemiddelaar. 

Deze telefonische kennismaking is gratis en verplicht u tot niets. 

Indien u in een volgende fase beslist om over te gaan tot de opstelling en indiening van het verzoekschrift collectieve schuldenregeling dan is dit gratis als u pro deo gerechtigd bent.

De schuldbemiddelaars die u contacteert hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Wat mag u verwachten?

  • Aandacht voor de mens achter de schulden
  • Transparantie in het dossierverloop
  • Open en constructieve communicatie
  • Discrete en respectvolle aanpak
  • Duidelijk zicht op de kostprijs
  • Gerechtelijke waarborgen en controle

Zij bieden tevens een 'Premium Service Garantie'. Lees ook het kwaliteitscharter