Advocaat arbeidsrecht

Hoe kan een advocaat arbeidsrecht u helpen?

Geschillen met uw werkgever over kwesties rond uw arbeidsovereenkomst, ontslag, opname van tijdskrediet of ouderschapsverlof, pesten op het werk, gebruik van internet, camera's op het werk en andere zaken waar u persoonlijk mee te maken krijgt kunnen een grote impact hebben op uw persoonlijke en professionele leven.

Ook gebeurtenissen zoals een arbeidsongeval, of conflicten met de fiscus rond schijnzelfstandigheid wanneer u in onderaanneming werkt kunnen complex worden. Bij een conflict met uw werkgever in het kader van de arbeidsvoorwaarden laat u zich best bijstaan door een specialist.

Bent u werkloos en werd uw werkloosheidsuitkering of uw leefloon geschorst, dan is de kans groot dat u in financiële moeilijkheden geraakt. Ook het verlies van tijdelijke of permanent toelagen voor mindervaliden of geld dat u plots niet langer ontvangt via het Rijksinstituut voor de ziekte-en invaliditeitsverzekering (RIZIV) zal uw financiële draagkracht mogelijk sterk beïnvloeden. Bekijk daarom samen met uw advocaat of de schrapping of stopzetting van toelagen en uitkeringen wel gegrond is.

Contacteer een
advocaat arbeidsrecht
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Deze advocaten staan voor:

  • Een duidelijke en open communicatie
  • Juridisch advies op basis van jarenlange ervaring in het gevraagde rechtsgebied
  • Een oplossingsgerichte instelling
  • Persoonlijke betrokkenheid in uw dossier
  • Transparante vergoedingen