Advocaat arbeidsrecht

Vraag vrijblijvend juridisch advies


Advocaat Arbeidsrecht en Sociaal zekerheidsrecht

Advocaten arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht staan u als werknemer of werkgever juridisch bij i.g.v. geschillen tussen werkgever - werknemer, werknemer - overheid, werkgever - overheid. 

Bij een arbeidsconflict krijgt u juridisch advies, wordt er eventueel een onderhandeling gevoerd tussen de betrokken partijen en indien nodig wordt een procedure opgestart bij de arbeidsrechtbank. Bij arbeidsconflicten denken we aan kwesties rond de arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement, ontslag, ontslagvergoeding, opzegtermijn, opname van tijdskrediet of ouderschapsverlof, pesten op het werk, gebruik van internet, camera's op het werk, arbeidsongeval, beroepsziekte, schijnzelfstandigheid, ongewenste intimiteiten, veiligheidsvoorschriften, discriminatie,  ... .

De advocaten arbeidsrecht die u contacteert geven de voorkeur aan een onderhandelde oplossing. Wanneer het toch tot een procedure komt dan kunnen ze deze voeren in alle arbeidsrechtbanken van het land. Ze kennen dan ook de geplogenheden en de vonnissen van deze rechtbanken maar al te goed. Ze kunnen u dus op voorhand al een inschatting geven van uw slaagkansen. 

Ook preventief kan een advocaat arbeidsrecht adviseren bij het opstellen en doorlichten van bv. overeenkomsten (arbeidsovereenkomsten, bonusregelingen, contracten van onderaanneming,  managementovereenkomsten, ...).

De arbeidsrechtbank is bevoegd in volgende geschillen:

 • arbeidsrechtelijke geschillen;
 • arbeidsongevallen en beroepsziekten;
 • sociale zekerheid met betrekking tot werknemers en leerlingen, zelfstandigen en mindervaliden;
 • collectieve schuldenregeling - lees meer;
 • geschillen inzake aanvullende pensioenen;
 • in Vlaanderen vindt een arbeidsrechtbank in Antwerpen, Gent, Brussel en Leuven

Advocaten arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht op deze website werden gecontacteerd m.b.t.

 • arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglementen, overeenkomsten voor zelfstandigen/zelfstandige managers, freelance-overeenkomsten, consultancy-overeenkomsten,…(zowel opstellen als nalezen);
 • verloning, bonusplannen, bonussen,…;
 • concurrentie, concurrentiebedingen, afwervingsbedingen, …;
 • arbeidsduur, overuren,…;
 • welzijn op het werk, pesterijen op het werk, discriminatie,…;
 • schijnzelfstandigheid;
 • arbeidsongeschiktheid;
 • ontslag, concrete motieven van het ontslag;
 • bescherming tegen ontslag omwille van een bijzondere situatie (bijv. ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof, tijdskrediet,…);
 • beschermde werknemers omwille van een bijzondere functie (bijv. kandidaat / lid van de ondernemingsraad);
 • sociale zekerheidsbijdragen;
 • begeleiding bij controle sociale inspectie,…;
 • zwartwerk;
 • het niet tijdig of correct betalen van de lonen

Contacteer een
advocaat arbeidsrecht
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

24 advocatenkantoren verspreid over Vlaanderen. 100+ advocaten met elk hun eigen specialisatie. Juridisch advies en juridische bijstand. Contacteer een advocaat. Snel en discreet. Uw contactname verplicht u tot niets.

Deze advocaten staan voor:

 • Een duidelijke en open communicatie
 • Juridisch advies op basis van jarenlange ervaring in het gevraagde rechtsgebied
 • Een oplossingsgerichte instelling
 • Persoonlijke betrokkenheid in uw dossier
 • Transparante vergoedingen