Een schuldbemiddelaar inschakelen bij financiële problemen

Schuldbemiddeling in een wettelijke procedure die bedoeld is om personen met financiële problemen te helpen bij het beheren en aflossen van hun schulden. Het doel van schuldbemiddeling is om via een schuldbemiddelaar een duurzame oplossing te vinden voor de financiële problemen van de schuldenaar, terwijl tegelijkertijd de belangen van de schuldeisers worden beschermd. 

Alle informatie over schuldbemiddeling vindt u op www.schuldbemiddelaar.vlaanderen of neem vrijblijvend contact met een advocaat-schuldbemiddelaar. De diensten van een advocaat-schuldbemiddelaar in het kader van een collectieve schuldenregeling zijn doorgaans gratis. Informeer u op voorhand bij de advocaat-schuldbemiddelaar die contacteert.

Wat betekent schuldbemiddeling?

Schuldbemiddeling is van toepassing op natuurlijke personen die hun schulden niet meer kunnen betalen en die niet in staat zijn om op eigen kracht een oplossing te vinden voor hun financiële problemen. Bent u zelfstandige, lees hier verder.

Een erkende schuldbemiddelaar wordt aangesteld om de schuldenaar bij te staan. De schuldbemiddelaar helpt bij het opstellen van een afbetalingsplan, onderhandelt met schuldeisers en bewaakt de uitvoering van het plan.

De schuldbemiddelaar stelt in samenspraak met de schuldenaar een afbetalingsplan op, waarbij rekening wordt gehouden met de financiële situatie van de schuldenaar en de eisen van de schuldeisers. Dit plan omvat gewoonlijk een overzicht van alle schulden, de maandelijkse aflossingen en de duur van het afbetalingsproces.

Zodra de schuldenaar een verzoek tot schuldbemiddeling indient bij de arbeidsrechtbank, wordt er een bescherming ingevoerd tegen de schuldeisers. Gedurende deze periode kunnen schuldeisers geen nieuwe juridische stappen ondernemen om hun vorderingen af te dwingen.

Schuldbemiddeling is een gerechtelijke procedure die wordt geïnitieerd door een verzoekschrift in te dienen bij de arbeidsrechtbank. De rechtbank beoordeelt het verzoek en benoemt een schuldbemiddelaar.

Schuldbemiddeling kan leiden tot een minnelijke regeling tussen de schuldenaar en zijn schuldeisers, waarbij een afbetalingsplan wordt overeengekomen. Als er geen minnelijke regeling kan worden bereikt, kan de rechtbank een collectieve schuldenregeling opleggen, waarbij de schuldenaar onder strikte voorwaarden een deel van zijn inkomsten afstaat om de schulden af te betalen gedurende een bepaalde periode.

Kortom, schuldbemiddeling is een juridische procedure die tot doel heeft een oplossing te bieden voor de financiële problemen van personen met schulden, met respect voor zowel de belangen van de schuldenaar als die van de schuldeisers.

Enkele getuigenissen

Lees meer over de ervaringen van mensen die een oplossing voor hun schulden hebben gevonden. In een artikel in het weekblad Dag Allemaal komen een aantal openhartige getuigenissen van betrokkenen aan bod. Vier expert-schuldbemiddelaars vertellen hoe zij u kunnen helpen uw schulden onder controle te krijgen - download artikel (PDF) hier.

Dag-Allemaal-artikel-schuldbemiddeling