Hoe kan een advocaat ambtenaren- & tuchtrecht u helpen?

Ambtenarenrecht vormt een verzameling van regels die gelden voor tewerkgestelden in de publieke sector. Tuchtrecht is gelinkt aan ambtenarenrecht, maar niet helemaal exclusief.

Gedegen kennis van de procedurele voorschriften is een must

Ambtenarenrecht

In de publieke sector kan de overheid een personeelslid op twee mogelijke manieren aanwerven: via een éénzijdige benoeming (statutaire tewerkstelling) of via een arbeidsovereenkomst (contractuele tewerkstelling). 

Bij een statutaire aanstelling wordt de rechtspositie geregeld door een statuut dat door de overheid is opgesteld. 

De rechtstoestand is bijgevolg reglementair van aard. Bij de arbeidscontractanten wordt de rechtspositieregeling bepaald door de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978.

Contacteer een advocaat wanneer u problemen heeft bij het afhandelen van één of meer van onderstaande thema's.

 • benoemingen en bevorderingen
 • besluiten met impact op uw functioneren
 • tuchtprocedures
 • ordemaatregelen Een grondige kennis van de procedurele voorschriften en de rechtspositieregeling is essentieel voor een optimale verdediging.

   

Tuchtrecht

Ambtenaren die hun plichten niet nakomen kunnen het voorwerp uitmaken van een tuchtprocedure. 

Ook andere beroepsgroepen (bijv. gerechtsdeurwaarders, notarissen, vastgoedmakelaars of architecten) kunnen te maken krijgen met tuchtrecht.

Een tuchtprocedure kan een grote impact op u hebben. 

De mogelijke sancties kunnen immers zeer verstrekkend zijn. 

Laat u bijstaan door een gespecialiseerd advocaat vanaf het ogenblik van het indienen van een klacht of het ontvangen van een proces verbaal. Zij begeleiden u met kennis van zaken door het doolhof van het tuchtrecht. 

Contacteer een
advocaat tuchtrecht
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Deze advocaten staan voor:

 • Een duidelijke en open communicatie
 • Juridisch advies op basis van jarenlange ervaring in het gevraagde rechtsgebied
 • Een oplossingsgerichte instelling
 • Persoonlijke betrokkenheid in uw dossier
 • Transparante vergoedingen