Hoe kan een advocaat huur- & pachtgeschillen u helpen?

Afhankelijk van het toepasselijke regime is voor huurcontracten het Vlaams Woninghuurdecreet, de Handelshuurwet of het gemene recht van toepassing. Voor pachtcontracten geldt de Pachtwet van 4 november 1969.

Bemiddeling waar mogelijk

Tracht samen met uw advocaat altijd eerst een onderhandelde oplossing te bewerkstelligen. Pas nadat een minnelijke regeling niet mogelijk blijkt, wordt er met daadkracht overgegaan tot een gerechtelijke procedure. Een advocaat-expert staat u met kennis van zaken bij in geval van:

 • het invorderen van achterstallige huur- of pachtgelden
 • het vorderen van schadevergoeding n.a.v. huurschade
 • de buitengerechtelijke- of gerechtelijke ontbinding van huurovereenkomsten
 • de vrijgave van de huurwaarborg bij het einde van de huur
 • betwistingen over herstelwerken
 • de aanpassing van pachtprijzen
 • de opzeg en beëindiging van pachtovereenkomsten

Wij bezorgen u op korte termijn een non nonsense advies, verzorgen de nodige communicatieve ondersteuning met uw huurder, verhuurder, pachter of verpachter en voeren gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechtbanken.

Wanneer valt mijn overeenkomst onder de toepassing van het Vlaams Woninghuurdecreet?

Er is volgens het Vlaams Woninghuurdecreet sprake van een woninghuurovereenkomst wanneer cumulatief aan de volgende 3 voorwaarden is voldaan:

 • De overeenkomst heeft betrekking op een woning
 • De woning moet, met uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van de verhuurder, vanaf de ingenottreding tot de hoofdverblijfplaats van de huurder worden bestemd 
 • De overeenkomst dateert van na 1 september 2019

Een woning is elk roerend of onroerend goed of een deel ervan dat tot hoofdverblijfplaats van de huurder is bestemd.

Wanneer valt mijn overeenkomst onder de toepassing van de Handelshuurwet?

Er is volgens de Handelshuurwet sprake van een handelshuurovereenkomst wanneer cumulatief aan de volgende 4 voorwaarden is voldaan:

 • De overeenkomst heeft betrekking op een onroerend goed of een deel van een onroerend goed
 • Het onroerend goed wordt door de huurder gebruikt voor het uitoefenen van een kleinhandel of voor het bedrijf van een ambachtsman die rechtstreeks in contact staat met het publiek
 • Het onroerend goed moet in hoofdzaak tot dat gebruik worden bestemd
 • De bestemming moet stilzwijgend of uitdrukkelijk werden aangegaan bij het sluiten van de overeenkomst of in de loop ervan uitdrukkelijk werden aanvaard

Wanneer valt mijn overeenkomst onder de toepassing van de Pachtwet?

Er is volgens de Pachtwet sprake van een pachtovereenkomst wanneer cumulatief aan de volgende 4 voorwaarden is voldaan:

 • De overeenkomst heeft betrekking op een onroerend goed
 • Het onroerend goed maakt deel uit van een landbouwbedrijf
 • De pachter betaalt een redelijke vergoeding aan de verpachter
 • De verpachter gaat akkoord met de pacht.

Laat een huur- of pachtgeschil niet aanslepen. Contacteer ons tijdig voor een passende oplossing van uw geschil.

Contacteer een
advocaat huurrecht
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

 • 24 advocatenkantoren verspreid over Vlaanderen. 100+ advocaten met elk hun eigen specialisatie. Juridisch advies en juridische bijstand. Contacteer een advocaat. Snel en discreet. Uw contactname verplicht u tot niets.

Deze advocaten staan voor:

 • Een duidelijke en open communicatie
 • Juridisch advies op basis van jarenlange ervaring in het gevraagde rechtsgebied
 • Een oplossingsgerichte instelling
 • Persoonlijke betrokkenheid in uw dossier
 • Transparante vergoedingen