De planschadevergoeding en de planbatenheffing

Het ontvangen van een planschadevergoeding of het betalen van een planbatenheffing kan een belangrijke financiële impact hebben op uw vermogen.

Planschadevergoeding vs planbatenheffing

Door bestemmingswijzigingen van percelen grond via een RUP kan er, afhankelijk van de wijziging, een financiële meer- of minderwaarde ontstaan. 

De planschaderegeling vergoedt de financiële minwaarde. De planbatenheffing daarentegen beoogt een deel van de waardevermeerdering van uw perceel toe te wijzen aan de overheid. 

Samengevat:

  • U ontvangt een planschadevergoeding indien de bestemming van uw perceel in negatieve zin wordt gewijzigd (bijv. van wonen naar natuur)
  • U betaalt een planbatenheffing indien de bestemming van uw perceel in positieve zin wordt gewijzigd (bijv. van agrarisch naar bedrijvigheid)
  • Beide regimes zijn aan strikte voorwaarden en procedurele voorschriften onderworpen.

Planschade

Een bouw- of verkavelingsverbod in een RUP kan aanleiding geven tot een planschadevergoeding. Lees meer over planschade.

Planbaten

Een planbatenheffing kan verschuldigd zijn wanneer een RUP op een perceel één of meer decretaal bepaalde bestemmingswijzigingen doorvoert. Lees meer over planbaten.

Contacteer een
advocaat omgevingsrecht
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

  • 24 advocatenkantoren verspreid over Vlaanderen. 100+ advocaten met elk hun eigen specialisatie. Juridisch advies en juridische bijstand. Contacteer een advocaat. Snel en discreet. Uw contactname verplicht u tot niets.

Deze advocaten staan voor:

  • Een duidelijke en open communicatie
  • Juridisch advies op basis van jarenlange ervaring in het gevraagde rechtsgebied
  • Een oplossingsgerichte instelling
  • Persoonlijke betrokkenheid in uw dossier
  • Transparante vergoedingen