Justitiehuizen

ADRESSEN JUSTITIEHUIZEN - Nederlandstalig ADRES
Justitiehuis Antwerpen Kipdorp 44-46,
2000 Antwerpen
Justitiehuis Brugge Predikherenrei 3,
8000 Brugge
Justitiehuis Brussel Regentschapsstraat 61 - 63,
1000 Brussel
Justitiehuis Dendermonde Zwarte Zustersstraat 8,
9200 Dendermonde
Justitiehuis Gent Cataloniëstraat 6-9,
9000 Gent
Justitiehuis Hasselt Bampslaan 40,
3500 Hasselt
Justitiehuis Ieper R. Colaertplein 31,
8900 Ieper
Justitiehuis Kortrijk Burgemeester Nolfstraat 51,
8500 Kortrijk
Justitiehuis Leuven Bondgenotenlaan 116 bus 3,
3000 Leuven
Justitiehuis Mechelen Schoolstraat 9,
2800 Mechelen
Justitiehuis Oudenaarde Lappersfort 1,
9700 Oudenaarde
Justitiehuis Tongeren Kielenstraat 24,
3700 Tongeren
Justitiehuis Turnhout Merodecenter 1,
2300 Turnhout
Justitiehuis Veurne Iepersesteenweg 87,
8630 Veurne

Contacteer een
advocaat in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

EERSTELIJNSBIJSTAND

 
OPGELET: LET OP:

Er wordt GEEN uitgebreid inhoudelijk juridisch advies gegeven over uw dossier,  er worden GEEN dossiers voor u opgevolgd en er worden GEEN documenten voor u opgesteld. Voor verdere afhandeling zal u steeds doorverwezen worden naar een advocaat.

De justitieassistent van de eerstelijnswerking onthaalt en informeert de rechtzoekende rond vragen of moeilijkheden in verband met juridische kwesties. Indien nodig zal er doorverwezen worden naar de juiste gespecialiseerde diensten. Deze eerstelijnswerking is kosteloos en verloopt anoniem. 

De eerstelijnswerking wordt georganiseerd door de Commissies voor Juridische Bijstand (CJB) die via een permanentiesysteem van advocaten bij Justitiehuizen, OCMW's, rechtbanken,... Aan elke rechtzoekende, ongeacht zijn of haar inkomen, die er om vraagt wordt informatie en desgewenst een oriënterend advies verschaft over de werking van justitie.

Telefoonnummers, openingsuren en meer info over de werking van de CJB's - meer info