Hoe kan een advocaat omgevings- en verkavelingsvergunningen u helpen?

Bezoekers van dit platform deden succesvol beroep op een advocaat omgevingsrecht m.b.t.

 • Het juridisch toetsen en aanvullen van een vergunningaanvraagdossier
 • Het indienen van een bezwaar tegen een vergunningsaanvraag of het weerleggen van ingediende bezwaarschriften
 • Het aantekenen van administratief beroep bij de deputatie of bij de Vlaamse regering of het opstellen van een verweernota in deze procedures
 • Het indienen van een schorsings- en of vernietigingsberoep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen of het voeren van de verdediging van een bestreden vergunning
 • Het aanvragen van een opname in het vergunningenregister van een woning of constructie op grond van het vermoeden van vergunning
 • Het adviseren i.v.m. zonevreemde basisrechten voor constructies of woningen.
 • Het adviseren i.v.m. windturbines (windmolens) en bovenmatige hinder.

Contacteer een
advocaat verkavelings-
vergunning

in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Deze advocaten staan voor:

 • Een duidelijke en open communicatie
 • Juridisch advies op basis van jarenlange ervaring in het gevraagde rechtsgebied
 • Een oplossingsgerichte instelling
 • Persoonlijke betrokkenheid in uw dossier
 • Transparante vergoedingen