Advocaat medisch recht

Vraag vrijblijvend juridisch advies


Hoe kan een advocaat medisch recht u helpen?

Fout gelopen medische behandelingen zijn vaak een aanleiding voor lange juridische procedures. Wanneer u een behandeling door een arts of andere zorgverstrekker in twijfel trekt of wanneer u denkt dat er een medische fout gemaakt werd, dan kan u gebruik maken van uw rechten als patiënt. De wetgever voorziet daar een duidelijke wettelijke regeling voor.

U kan ook terecht bij de ombudsdienst van het betrokken ziekenhuis. Mogelijk kan er door dialoog met de ombudsdienst en de betrokken zorgverstrekker meer duidelijkheid gegeven worden. In ieder geval heeft u recht op de informatie uit uw patiëntendossier.

Geraakt u er niet uit dan kan u overwegen om een schadevergoeding te eisen. Dat kan u doen via de rechtbank of door een minnelijke schaderegeling te treffen met tussenkomst van het Fonds Medische Ongevallen.

Contacteer een
advocaat medisch recht
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Deze advocaten staan voor:

  • Een duidelijke en open communicatie
  • Juridisch advies op basis van jarenlange ervaring in het gevraagde rechtsgebied
  • Een oplossingsgerichte instelling
  • Persoonlijke betrokkenheid in uw dossier
  • Transparante vergoedingen