Advocaat zakelijke rechten en erfdienstbaarheden

Hoe kan een advocaat vastgoedrecht u helpen?

Een zakelijk recht is een recht dat op een zaak of goed rust. Een erfdienstbaarheid is een zakelijk recht waarbij een last op een onroerend goed wordt gevestigd. Zakelijke rechten en erfdienstbaarheden hebben een grote impact op uw onroerend goed. Soms genieten zij zelfs eeuwigdurende werking.

Het gaat dan om betwistingen in verband met:

 • vruchtgebruik 
 • erfpacht
 • opstal
 • recht van gebruik en bewoning
 • natuurlijke erfdienstbaarheden (aflopen van water, rechten op bronnen, oeverrechten, afpaling en afsluiting)
 • wettelijke erfdienstbaarheden (afstand bij beplantingen, lichten en zichten, dakdrop, recht van uitweg, ladderrecht)
 • conventionele erfdienstbaarheden (door titel, verjaring of bestemming)

Contacteer een
advocaat erfdienstbaarheden
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Deze advocaten staan voor:

 • Een duidelijke en open communicatie
 • Juridisch advies op basis van jarenlange ervaring in het gevraagde rechtsgebied
 • Een oplossingsgerichte instelling
 • Persoonlijke betrokkenheid in uw dossier
 • Transparante vergoedingen