Advocaat jeugdrecht

Vraag vrijblijvend juridisch advies


Hoe kan een advocaat jeugdrecht u helpen?

Een erkend advocaat jeugdrecht behartigt de belangen van de minderjarige die als slachtoffer of als dader in contact komt met jeugdrechtbank. De advocaat is gebonden aan het beroepsgeheim en zal de inhoud van de gesprekken niet delen met o.a. ouders, politie, school, jeugdrechter, ... . In de meeste gevallen is de tussenkomst van de jeugdadvocaat kosteloos; bespreek dit met uw advocaat.

De advocaat jeugdrecht zal de minderjarige bijstaan in o.a. volgende situaties:

 • de minderjarige als dader van strafbare feiten, zoals bijvoorbeeld het dealen van drugs, het plegen van een diefstal, vandalisme, ... . Dit heet dan een "als misdrijf omschreven feit" (MOF).
 • de minderjarige als slachtoffer, zoals bijvoorbeeld van geweldpleging, ongeval, afpersing, ... .
 • bij verontrustende opvoedingssituaties (VOS); moeilijke situaties waarbij er hulp voor de jongere of de ouder(s) noodzakelijk is.
  Een verontrustende situatie = een problematische leefsituatie die de ontwikkeling van de minderjarige bedreigt doordat zijn psychische, fysieke of seksuele integriteit wordt aangetast of doordat zijn affectieve, morele, intellectuele of sociale ontwikkelingskansen in het gedrang komen.
 • bij mishandeling, misbruik of verwaarlozing of wanneer ouders niet voldoen aan hun onderhoudsplicht.
 • bij gemeentelijke administratieve sancties (GAS-boetes) en de ‘voetbalwet’ (gedragscode bij voetbalwedstrijden)
 • zaken i.v.m. de wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, voor zover de betrokken persoon een minderjarige betreft.

Contacteer een
advocaat jeugdrecht
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Deze advocaten staan voor:

 • Een duidelijke en open communicatie
 • Juridisch advies op basis van jarenlange ervaring in het gevraagde rechtsgebied
 • Een oplossingsgerichte instelling
 • Persoonlijke betrokkenheid in uw dossier
 • Transparante vergoedingen