Advocaat erfrecht

Vraag vrijblijvend juridisch advies


Hoe kan een advocaat erfrecht u helpen?

De verdeling van de erfenis na een overlijden is heel dikwijls een bron van conflict tussen familieleden. Ruzies en discussies over wie waar recht op heeft staan dan een serene afhandeling in de weg.

Wanneer de situatie blokkeert of escaleert kan er een advocaat ingeschakeld worden die door middel van een dagvaarding de vereffening en verdeling vraagt aan de rechtbank. De rechtbank zal vervolgens een notaris aanstellen die met alle erfgenamen rond de tafel gaat zitten. Afhankelijk van de complexiteit van de kwestie zal het vervolg van de procedure korter of langer zijn.

Conflicten over de erfenis kunnen heel divers zijn. Mogelijk is er een vermoeden dat één of meerdere van de erfgenamen al eerder een substantieel bedrag verkregen heeft. Kan dit in rekening gebracht worden om de verdere verdeling evenwichtig te laten verlopen? De discussie kan ook gaan over het al dan niet verwerpen van de nalatenschap. Soms zijn er teveel schulden en is het beter om een nalatenschap te verwerpen. Degene die de nalatenschap wil verwerpen dient zich daarvoor tot de rechtbank te richten.

Nalatenschappen, schenkingen onder levenden en testamenten:

 • vereffening en verdeling nalatenschap
 • inbreng in nalatenschap
 • betwisting testament
 • schenking
 • vordering tot benoeming beheerder over nalatenschap
 • vorderingen op grond van de wet tot erfregeling van kleine nalatenschappen en inzake landbouwbedrijven
 • onbeheerde nalatenschappen
 • vordering inbezitstelling door onregelmatige erfopvolgers
 • aanstelling curator
 • machtiging openbare verkoop onroerende goederen
 • machtiging openbare verkoop roerende goederen
 • vordering van algemeen legataris tot inbezitstelling nalatenschap
 • aanvraag verlenging termijnen

Contacteer een
advocaat erfrecht
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Deze advocaten staan voor:

 • Een duidelijke en open communicatie
 • Juridisch advies op basis van jarenlange ervaring in het gevraagde rechtsgebied
 • Een oplossingsgerichte instelling
 • Persoonlijke betrokkenheid in uw dossier
 • Transparante vergoedingen