Advocaat zakenrecht

Vraag vrijblijvend juridisch advies


Hoe kan een advocaat zakenrecht u helpen?

Wanneer u in aanraking komt met thema's uit het zogenaamde zakenrecht gaat het vooral over geschillen zoals burenruzies, burenhinder / burenoverlast, discussies over eigendom, de afbakening van perceelsgrenzen, recht van doorgang, recht van opstal, erfpacht of andere regels rond erfdienstbaarheden, conflicten over de scheidingsmuur (gemene muur) tussen buren, overhangende bomen, blaffende honden, kraaiende hanen, pesterijen tussen buren, overlast van duiven, stalking, schadegevallen door slecht onderhoud van aanpalende muren, etc.

Vlaanderen is een dichtbevolkte regio en dicht bij elkaar wonen houdt in dat iedereen met respect voor elkaars eigendom en voor het recht op privacy en rust dient te handelen. Wanneer er sprake van hinder of overlast is praat u bij voorkeur eerst samen over de kwestie. Soms lopen de emoties echter zo hoog op en lukt samen praten niet meer. Contacteer dan een advocaat gespecialiseerd in burenhinder om uw burengeschil zo snel mogelijk op te lossen.


Bezoekers van deze website deden beroep op een advocaat m.b.t.

 • Burenruzies rond honden, katten, hagen, bomen, afval, ...
 • Betwistingen rond perceelsgrenzen, erfdienstbaarheid, erfpacht, recht van opstal, gemene muur, ...
 • Verantwoordelijkheid en informatieplicht makelaar bij verkoop of verhuur van een woning
 • Vragen en problemen rond vruchtgebruik woning
 • Vragen en problemen rond een VME - Vereniging voor Mede Eigendom
 • Verantwoordelijkheden en oplossingen rond verontreinigde gronden
 • Toegang tot achterliggende wei, garage, ...(recht van uitweg)

Contacteer een
advocaat zakenrecht
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Deze advocaten staan voor:

 • Een duidelijke en open communicatie
 • Juridisch advies op basis van jarenlange ervaring in het gevraagde rechtsgebied
 • Een oplossingsgerichte instelling
 • Persoonlijke betrokkenheid in uw dossier
 • Transparante vergoedingen