Pro deo advocaat Familierecht bij echtscheiding, intrafamiliaal geweld, dringende en voorlopige maatregelen, adoptie, ...

Een pro deo advocaat familierecht wordt door de overheid betaald om mensen met beperkte inkomsten volledig of gedeeltelijk gratis juridisch advies en bijstand te verlenen.

 

Wat doet een pro deo advocaat familierecht?

 

  1. Juridisch advies: Het verstrekken van juridisch advies aan cliënten bij scheiding / echtscheiding, het vorderen van voorlopige maatregelen, het herzien van vakantieregelingen en onderhoudsbijdragen / alimentatie, adoptie en voogdijschap, erfeniskwesties, ... . 

  2. Juridische bijstand: De advocaat staat zijn cliënt bij tijdens gerechterlijke procedures rond echtscheiding, wijziging van ouderschapsregelingen, erfeniskwesties, misbruik en mishandeling, ... .

  3. Na de uitspraak; De advocaat zal met zijn cliënt de uitkomst van de rechtspraak bespreken en eventueel adviseren over volgende stappen.

Kortom, een pro deo advocaat familierecht biedt essentiële juridische bijstand aan mensen die te maken hebben met familierecht gerelateerde zaken maar die mogelijk niet over de financiële middelen beschikken om de klassieke erelonen te betalen.

Belangrijk m.b.t. de inkomensgrenzen.
In principe geldt het gezinsinkomen als maatstaf of u in aanmerking komt voor een pro deo advocaat. I.g.v. echtscheiding is de basis het inkomen van het gezinslid dat de aanvraag doe tot gratis juridisch advies of bijstand. Bespreek dit met uw advocaat.
 

Gratis advocaat?

U denkt recht te hebben op een gedeeltelijk of volledig gratis advocaat? In dat geval heeft u de volgende opties:

  • Ga langs bij een BJB (Bureau Juridische Bijstand) in uw regio. Zij wijzen een advocaat pro deo aan voor u.
  • Neem zelf rechtstreeks contact met een advocaat en vraag of deze advocaat uw zaak pro deo wil opnemen. 

Om een BJB in je buurt te vinden kan je de website www.advocaat.be raadplegen.

Neemt u liever zelf contact met een advocaat dan kan u vrijblijvend informatie vragen over de pro deo voorwaarden in uw specifieke situatie. Op uw vraag kunnen zij evalueren of u in aanmerking komt voor gratis pro deo advies. Contacteer een advocaat in uw regio.