Rechtsbijstandsverzekering

Wanneer u over een rechtsbijstandsverzekering beschikt worden de kosten en het ereloon voor uw advocaat door deze verzekering gedragen en hoeft u hier dus niet zelf voor in te staan.

U kan dit nagaan in o.a. de polis van:

  • uw autoverzekering (bvb. wanneer u een ongeval heeft gehad of gedagvaard wordt voor de politierechtbank)
  • uw familiale verzekering (bvb. wanneer u het slachtoffer bent geworden van een misdrijf, wanneer uw minderjarige kinderen een misdrijf hebben gepleegd, bij een echtscheidingsprocedure)
  • uw algemene rechtsbijstandsverzekering voor zover u een dergelijke verzekering hebt afgesloten

Uw advocaat zal met u onderzoeken of de rechtsbijstandsverzekeraar tussen komt in de procedure die u wenst te voeren of waarin u betrokken wordt

Contacteer een
advocaat in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.