Uw advocaat i.g.v. conflicten met de verblijfsregeling

U vonnis of uw zelf overeengekomen regeling (EOT) bepaalt welke verblijfsregeling u dient te volgen. Het gaat dan om een van de twee onderstaande regelingen.

  • De regeling "verblijfsco-ouderschap", dit wil zeggen een evenredige verdeling van het verblijf van het kind
  • De regeling "hoofdverblijfplaats bij één ouder", dit wil zeggen dat het kind meer bij 1 ouder verblijft dan bij de andere.

U vonnis of uw scheidingsregeling zal ook details bevatten over de verblijfsregeling tijdens het schooljaar en de verblijfsregeling tijdens de vakanties. Ook de overgangsdagen en de overgangsuren staan vermeld in uw vonnis of in de EOT.

Al deze gedetailleerde afspraken dienen te worden uitgevoerd tot zolang er geen aanpassing vereist is of wenselijk is in het belang van het kind. Een aanpassing kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer:

  • het kind problemen ondervindt met de huidige regeling
  • de beroepssituatie van een ouder wijzigt, denk maar aan een overschakeling van een dagtaak naar een ploegenstelsel
  • wanneer een ouder verhuist op grote afstand van de school van het kind

Let wel, u kan na de scheiding als ouders steeds in onderling overleg afwijken van de vastgelegde afspraken, op voorwaarde dat het belang van het kind voorop staat. OPGELET: Eénzijdig afwijken is NIET toegestaan.

Het komt echter vaak voor dat één van de ouders toch éénzijdig afwijkt van de bestaande regeling zonder dat de andere ouder daar mee instemt. Als u daar samen niet kan over praten en u de lopende regeling gerespecteerd wil zien dan dient u mogelijk verdere stappen te ondernemen.

Laat u tijdig bijstaan door een advocaat gespecialiseerd in familierecht en met ervaring in het helpen naleven van verblijfsregelingen.

Contacteer een
advocaat familierecht
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Deze advocaten staan voor:

  • Een duidelijke en open communicatie
  • Juridisch advies op basis van jarenlange ervaring in het gevraagde rechtsgebied
  • Een oplossingsgerichte instelling
  • Persoonlijke betrokkenheid in uw dossier
  • Transparante vergoedingen