Hoe kan een advocaat overheidsopdrachten u helpen?

Zowel in de fase van de gunning van een overheidsopdracht, als daarna tijdens de uitvoering ervan, is een correct beeld van de toepasselijke regelgeving cruciaal.

Met een juridisch advies staat u sterker

Contacteer een advocaat wanneer u problemen heeft bij het afhandelen van één of meer van onderstaande thema's.

  • het voorafgaand aftoetsen van een inschrijving aan de relevante regelgeving
  • het nazicht van selectie- of gunningsbesluiten
  • advies in de contacten met de aanbestedende overheid of het voeren van onderhandelingen
  • het instellen van gerechtelijke procedures tegen selectie- of gunningsbesluiten of het vorderen van schadevergoeding
  • betwistingen tijdens de uitvoering van overheidsopdrachten

Met de bijstand van een gespecialiseerd advocaat staat u sterker in uw contacten met de aanbestedende overheid!

Contacteer een
advocaat overheidsopdrachten
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Deze advocaten staan voor:

  • Een duidelijke en open communicatie
  • Juridisch advies op basis van jarenlange ervaring in het gevraagde rechtsgebied
  • Een oplossingsgerichte instelling
  • Persoonlijke betrokkenheid in uw dossier
  • Transparante vergoedingen