Leegstand of verwaarlozing kan u veel geld kosten

Met de heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen, ook wel 'krotbelasting' genoemd, wil de Vlaamse overheid de verloedering van de leefomgeving tegengaan.

De heffingen en belastingen op leegstand of verwaarlozing kunnen zeer hoog zijn. 

Contacteer een advocaat wanneer u problemen heeft bij het afhandelen van één of meer van onderstaande thema's.

Gemeentelijke of gewestelijke heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen

De gemeenten zijn gemachtigd tot het heffen van een gemeentelijke heffing op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen die opgenomen zijn in de inventaris.  De gewestelijke heffing wordt niet meer geheven indien de minimumaanslag van de gemeentelijke heffing als volgt bedraagt:

  • 500 euro voor een kamer 
  • 990 euro voor elke andere woning

Voldoet het reglement niet aan de vastgestelde voorwaarden, of wordt dit laattijdig gemeld, dan is de Vlaamse Belastingdienst alsnog bevoegd voor het heffen van een gewestelijke heffing.

Gemeentelijke belasting op leegstaande gebouwen en woningen

De gemeente beslist zelf of ze een leegstandsbelasting invoert. 

De opname van gebouwen of woningen in het leegstandsregister kan leiden tot de verplichte betaling van een gemeentelijke leegstandsbelasting.

Een gebouw wordt als leegstaand beschouwd indien meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een termijn van ten minste twaalf opeenvolgende maanden. 

Een woning wordt als leegstaand beschouwd wanneer zij gedurende een termijn van ten minste twaalf opeenvolgende maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met de geëigende functie.

Met de bijstand van een gespecialiseerd advocaat kan u nagaan of het bestuur de procedurele voorschriften wel heeft gevolgd, en of de opgelegde heffing wel verschuldigd is.

Contacteer een
advocaat leegstand
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Deze advocaten staan voor:

  • Een duidelijke en open communicatie
  • Juridisch advies op basis van jarenlange ervaring in het gevraagde rechtsgebied
  • Een oplossingsgerichte instelling
  • Persoonlijke betrokkenheid in uw dossier
  • Transparante vergoedingen