Advocaat intellectueel eigendomsrecht

Vraag vrijblijvend juridisch advies


Een advocaat intellectueel eigendomsrecht helpt u

Intellectuele eigendomsrechten laten beschermen

Wenst u uw intellectuele eigendomsrechten te laten beschermen of krijgt u te maken met conflicten en geschillen in het kader van intellectuele rechten? Wacht niet om een advocaat te nemen.

Het kan onder meer gaan over de volgende thema’s:

 • Merkenrecht: registratie van een merk of conflict met een bestaand merk
 • U wenst een uitvinding te beschermen via het octrooirecht
 • Auteursrecht: bescherming van uw zelf gemaakte schilderijen, foto’s, muziek etc
 • U wenst een domeinnaam te laten registreren

Het registreren van een bedrijfsnaam en logo - merkenrecht

Stel, u heeft een eigen bedrijf, met een naam en een logo. Hoe zorgt u ervoor dat niemand een bedrijf opstart met dezelfde naam of logo? Wanneer kan men een teken laten registreren als een merk (er dient hierbij nagegaan te worden of er geen schending bestaat met oudere bestaande merken of het teken onderscheidend vermogen ontbreekt)? Welke (administratieve) stappen moeten genomen worden om een merk te verkrijgen? Voor welke periode en welk grondgebied is een merk geldig?

De situatie kan ook omgekeerd zijn, u maakt gebruik van een bepaald teken en iemand beweert dat u hierbij zijn merkenrechten zou schenden. Is dit wel effectief zo? Geval per geval moet er nagegaan worden of er wel degelijk sprake is van een schending.

Uitvinding laten beschermen - octrooirecht

Indien u een bepaalde uitvinding maakt, kunt u dit juridisch laten beschermen via een octrooi (wel voldoen aan vier cumulatieve voorwaarden: nieuw, inventief, industrieel toepasbaar en toegelaten). Hierdoor verkrijgt u van de overheid een tijdelijk exclusief verbodsrecht op een uitvinding, u dient hierbij wel de uitvinding bekend te maken. Welke stappen dienen er hierbij allemaal doorlopen te worden? Hoe lang duurt een octrooi en wat kan men doen indien iemand uw rechten schendt?

Stel nu dat één van uw werknemers een uitvinding maakt, voor wie zijn de octrooirechten? Voor de werkgever of voor de werknemer? Kan dit contractueel afgesproken worden?

Schilderijen, foto’s, teksten, muziek etc. - auteursrecht

Indien u een werk heeft gemaakt dat getuigt van creatieve activiteit, uitgedrukt is in een concrete vorm en origineel is, dan kan uw werk beschermd worden door het auteursrecht. Dit geldt voor uw schilderijen, foto’s, teksten, muziek etc.

Welke rechten verleent het auteursrecht u allemaal? Wat is de duur van uw auteursrecht en wat zijn de uitzonderingen? Mag men zomaar uw werk kopiëren of krijgt u enige vergoeding?

Juridische bescherming van de websiste / domeinnaam

U heeft een website, maar u wenst hiervoor juridische bescherming te bekomen, dan kunnen wij nagaan om uw domeinnaam te laten registreren.

Onrechtmatig een foto gebruikt? Auteursrechtelijke inbreuk?

Heeft u een foto van het internet geplukt, in een blog ingesloten, niet voor deze foto betaald en vervolgens een schrijven gekregen van Permission Machine? Lees dan hier verder.


Bezoekers van deze website deden beroep op een advocaat intellectueel eigendomsrecht m.b.t.

 • het doornemen / opmaken van een overeenkomst rond intellectueel eigendomsrecht
 • problemen met het laten naleven van afspraken rond intellectueel eigendomsrecht
 • onrechtmatig gebruik van zaken die onderwerp zijn van intellectueel eigendomsrecht
 • (vermeende) onrechtmatige vorderingen van bedrijven die beroep doe op het intellectueel eigendomsrecht
 • het laten beschermen van een werk / uitvinding / naam
 • problemen met internationaal intellectueel eigendomsrecht (bvb. YouTube film)

Contacteer een
advocaat intellectueel
eigendomsrecht

in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Deze advocaten staan voor:

 • Een duidelijke en open communicatie
 • Juridisch advies op basis van jarenlange ervaring in het gevraagde rechtsgebied
 • Een oplossingsgerichte instelling
 • Persoonlijke betrokkenheid in uw dossier
 • Transparante vergoedingen