Advocaat fiscaal recht

Vraag vrijblijvend juridisch advies


Hoe kan een advocaat fiscaal recht u helpen?

Particulieren en ondernemers deden succesvol beroep op een advocaat fiscaal recht m.b.t.

 • advies rond fiscale thema's in de breedste zin
 • het opmaken en indienen van een bezwaarschrift betreffende personenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW, registratierechten, ...
 • het regulariseren van fiscale en sociale dossiers
 • het adviseren en bijstaan in fiscale en sociale fraudezaken
 • problemen met de verdeling van belastingschulden na een scheiding
 • problemen rond het fiscaal voordeel kinderen na scheiding
 • problemen met internationale belastingverdragen
 • problemen met hun fiscaal adviseur, accountant, ...
 • een werkgever die zijn fiscale en sociale verplichtingen niet is nagekomen
 • een onterechte belasting buitenlandse aandelen, dividenden, ...
 • het ten onrechte aangemaand worden door de fiscus om openstaande schulden te betalen
 • het zoeken van preventief fiscaal advies om toekomstige problemen te vermijden ...


Advocaat fiscaal recht - Belastingen - Bezwaarschrift

Inkomstenbelasting (personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting der niet inwoners) is een belasting die jaarlijks wordt geheven op de inkomsten die de belastingplichtige in het afgelopen jaar heeft verkregen. Het is de belastingplichtige zelf die door het indienen van een aangifte de fiscale administratie op de hoogte moet brengen van zijn inkomsten.

De vorm van de belastingsaangifte wordt jaarlijks aangepast aan de wetswijzigingen en wordt dan gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De administratie zal aan de hand van de belastingsaangifte de belasting berekenen. Bent u hier niet mee akkoord dan kan u een bezwaarschrift indienen.

Het indienen van een bezwaarschrift
Op het internet vindt u verschillende voorbeelden van een bezwaarschrift. Bent u zeker van uw bezwaar en kan u dit op overtuigende wijze formuleren dan kan u mogelijk zelf aan de slag. Wil u zekerheid dat het bezwaarschrift optimaal is opgesteld, dan raden wij aan professionele hulp in te roepen. 

Een grondig doordacht, onderbouwt en professioneel opgesteld bezwaarschrift maakt meer kans op een positief resultaat. En mocht het resultaat niet voldoen aan uw verwachtingen, dan kan op basis hiervan in beroep gegaan worden.

De hulp die u via de specialisten op deze site krijgt is professioneel, pragmatisch en betaalbaar. 
U kunt vrijblijvend contact opnemen. U beslist later of u al dan niet beroep doet op deze dienstverlening.

Contacteer een
advocaat fiscaal recht
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Deze advocaten staan voor:

 • Een duidelijke en open communicatie
 • Juridisch advies op basis van jarenlange ervaring in het gevraagde rechtsgebied
 • Een oplossingsgerichte instelling
 • Persoonlijke betrokkenheid in uw dossier
 • Transparante vergoedingen