Een advocaat i.g.v. een medische fout of medisch ongeval

Een medische fout of medisch ongeval is het gevolg van een medische behandeling. Dat kan over een ingreep gaan maar even goed te maken hebben met het toedienen van verkeerde medicijnen.

Er zijn heel wat handelingen die als medische fouten gekwalificeerd kunnen worden:

 • Fouten tijdens de operatie
 • Toedienen van verkeerde medicijnen
 • Toedienen van verkeerde dosissen
 • Niet ingrijpen of te laat ingrijpen om de nodige zorg te verlenen
 • Fouten bij de toediening van de narcose
 • Foutieve diagnoses
 • Fouten bij het verlenen van eerste hulp
 • Laattijdig vastgestelde diagnoses
 • Fouten bij zwangerschap en bevalling

SCHADEVERGOEDING

Wanneer er sprake is van een medische fout dan moet er aangetoond worden dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de vermeende fout en de schade die u als patiënt daardoor heeft opgelopen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

De fout kan immers te wijten zijn aan een handeling van de arts, iemand van het verplegend personeel, de ter beschikking gestelde voorzieningen in het ziekenhuis of andere personen die betrokken waren bij de zorgverlening.

U kan ook terecht bij de ombudsdienst van het betrokken ziekenhuis. Mogelijk kan er door dialoog met de ombudsdienst en de betrokken zorgverstrekker meer duidelijkheid gegeven worden.

Geraakt u er niet uit dan kan u overwegen om een schadevergoeding te eisen. Dat kan u doen via de rechtbank of door een minnelijke schaderegeling te treffen met tussenkomst van het Fonds Medische Ongevallen.

RECHT OP INFORMATIE

Uw medische gegevens zijn voor u toegankelijk op aanvraag. U heeft namelijk recht op inzage in uw patiëntendossier wanneer u dit wenst.  Desgewenst kan u ook een afschrift vragen.

U heeft ook recht op informatie over de diagnose en de prognose aangaande uw gezondheidstoestand. In de praktijk zal deze informatie u meestal mondeling verstrekt worden. U kan deze informatie ook schriftelijk aanvragen.

Anderzijds kan u ook steeds zelf beslissen dat u niet of niet volledige geïnformeerd wil worden. U heeft zoals dat heet “het recht om niet te weten”. Wanneer u dit meldt dan zal uw verzoek gerespecteerd worden en zal dit in uw patiëntendossier genoteerd worden.

Ook de zorgverstrekker heeft in uitzonderlijke gevallen het recht om informatie tijdelijk niet mee te delen. Dit kan alleen in het geval dat de betreffende informatie, volgens de inschatting van de zorgverstrekker EN een bevoegde collega-zorgverstrekker, uw gezondheid op dat ogenblik nog verder zou kunnen schaden. De juridische term die men hiervoor gebruikt is de ’therapeutische exceptie”.

Contacteer een
advocaat medisch recht
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Deze advocaten staan voor:

 • Een duidelijke en open communicatie
 • Juridisch advies op basis van jarenlange ervaring in het gevraagde rechtsgebied
 • Een oplossingsgerichte instelling
 • Persoonlijke betrokkenheid in uw dossier
 • Transparante vergoedingen