Advocaat vreemdelingenrecht

Vraag vrijblijvend juridisch advies


Hoe kan een advocaat vreemdelingenrecht u helpen?

Asiel aanvragen, uw permanent verblijf in België regulariseren, een visum voor gezinshereniging of een arbeidsvisum aanvragen, een verblijfsvergunning aanvragen, kwesties rond een vermoedelijk schijnhuwelijk en nationaliteitswijzigingen behoren naast heel wat andere thema's tot het vreemdelingenrecht.

Uw dossier zal mogelijk voorgelegd moeten worden aan de bevoegde instanties. In het kader van vreemdelingenzaken gaat het dan over het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen, de Dienst Vreemdelingenzaken en de Raad voor vreemdelingenbetwistingen. Sommige dossiers kunnen ook aan de Raad van State voorgelegd worden.

Contacteer een
advocaat vreemdelingenrecht
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Deze advocaten staan voor:

  • Een duidelijke en open communicatie
  • Juridisch advies op basis van jarenlange ervaring in het gevraagde rechtsgebied
  • Een oplossingsgerichte instelling
  • Persoonlijke betrokkenheid in uw dossier
  • Transparante vergoedingen