Pro deo advocaat Consumentenrecht bij garantiegeschillen, frauduleuze verkopen, oneerlijke handelspraktijken, ...

Een pro deo advocaat consumentenrecht wordt door de overheid betaald om mensen met beperkte inkomsten volledig of gedeeltelijk gratis juridisch advies en bijstand te verlenen.


Wat doet een pro deo advocaat consumentenrecht?

  1. Doel: Een advocaat consumentenrecht heeft als doel het beschermen van de rechten van de consument t.o.v. leveranciers, bedrijven en dienstverleners.

  2. Juridisch advies: Het verstrekken van juridisch advies indien een consument vindt dat hem onrecht is aangedaan. Enkele voorbeelden: geschillen over de garantie of garantieperiode, niet geleverde online aankopen, frauduleuze verkopers, contractuele zaken, oneerlijke handelspraktijken, niet geleverde of slechte dienstverlening, het niet vergoeden van geleden schade (schadeclaims), ... . 

  3. Juridische bijstand: Een advocaat zal in eerste instantie trachten tot een minnelijke schikking te komen. Is dit onmogelijk of is het resultaat onbevredigend dan zal er mogelijks een juridische procedure opgestart worden. De advocaat zal dan pleiten voor een rechtvaardige oplossing en eventueel een schadeclaim of compensatie eisen.

Kortom, een pro deo advocaat consumentenrecht biedt essentiële juridische bijstand aan mensen die te maken hebben met consumenten gerelateerde zaken maar die mogelijk niet over de financiële middelen beschikken om de klassieke erelonen te betalen.

Gratis advocaat?

U denkt recht te hebben op een gedeeltelijk of volledig gratis advocaat? In dat geval heeft u de volgende opties:

  • Ga langs bij een BJB (Bureau Juridische Bijstand) in uw regio. Zij wijzen een advocaat pro deo aan voor u.
  • Neem zelf rechtstreeks contact met een advocaat en vraag of deze advocaat uw zaak pro deo wil opnemen. 

Om een BJB in je buurt te vinden kan je de website www.advocaat.be raadplegen.

Neemt u liever zelf contact met een advocaat dan kan u vrijblijvend informatie vragen over de pro deo voorwaarden in uw specifieke situatie. Op uw vraag kunnen zij evalueren of u in aanmerking komt voor gratis pro deo advies. Contacteer een advocaat in uw regio.