Hoe kan een advocaat onderwijsrecht u helpen?

Gespecialiseerde advocaten staan zowel studenten uit het secundair onderwijs als studenten uit het hoger- of het universitair onderwijs bij in interne of externe beroepsprocedures.

Verlies de (korte) termijnen niet uit het oog!

Het onderwijsrecht is één van de rechtsmateries bij uitstek waarbij het respecteren van korte termijnen van essentieel belang is. 

Wij nemen deze zorg voor u weg, en begeleiden u met kennis van zaken door de verschillende beroepsprocedures.

Middelbaar onderwijs

Wij helpen u graag verder in dossiers die verband houden met:

 • een weigering tot inschrijving
 • het afleveren van een B of C attest
 • een onrechtmatige schorsing, een tijdelijke of een definitieve uitsluiting
 • een beroep bij de Interne Beroepscommissie
 • een procedure in kort geding bij de Raad van State

Hoger onderwijs of universiteit

Studenten van het hoger onderwijs of van een universiteit kunnen bij een advocaat onderwijsrecht terecht voor:

 • een weigering tot inschrijving
 • een onrechtmatige schorsing, een tijdelijke of een definitieve uitsluiting
 • een probleem tijdens uw stage
 • een beroep bij de onderwijsinstelling
 • een beroep bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Een onderwijsbeslissing kan een grote impact op u hebben.

De mogelijke gevolgen kunnen immers zeer verstrekkend zijn.

Gespecialiseerde advocaten staan u bij vanaf het ogenblik dat u kennis krijgt van het het voornemen van het treffen van een onderwijsbeslissing, en begeleiden u met kennis van zaken door het doolhof van het onderwijsrecht.

Contacteer een
advocaat onderwijsrecht
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Deze advocaten staan voor:

 • Een duidelijke en open communicatie
 • Juridisch advies op basis van jarenlange ervaring in het gevraagde rechtsgebied
 • Een oplossingsgerichte instelling
 • Persoonlijke betrokkenheid in uw dossier
 • Transparante vergoedingen