Wat is een zedenmisdrijf? Kan een advocaat u helpen?

EEN ADVOCAAT HELPT U BIJ ZEDENMISDRIJVEN

Als slachtoffer of dader van een zedenmisdrijf vraagt u best juridisch advies bij een advocaat gespecialiseerd in deze materie. I.g.v. er een procedure gestart wordt bij de rechtbank, zal een advocaat er op toezien dat uw rechten gevrijwaard worden, de procedure correct verloopt, de voorgelegde stukken volledig zijn, uw situatie in de juiste context geplaatst wordt, ... . Contacteer hier vrijblijvend een gespecialiseerd advocaat in uw regio.

Hieronder vindt u meer informatie over de diverse zedenmisdrijven.

AANRANDING VAN DE EERBAARHEID

Aanranding van de eerbaarheid bestaat erin een seksuele handeling naar een andere persoon te stellen die indruist tegen de maatschappelijke zeden. Wat de maatschappelijke zeden zijn en wat in maatschappelijk opzicht wordt getolereerd in seksueel opzicht, kan verschillen in de tijd (zie bv. de evoluties veroorzaakt onder invloed van de MeToo-beweging).

Belangrijk is dat er geen geldige toestemming werd gegeven voor dergelijke seksuele handeling en dat deze handeling de seksuele integriteit van de benadeelde op een voldoende ernstige wijze aantast. Feiten van aanranding van de eerbaarheid kunnen bv. zijn: het aanraken van een ander op intieme plaatsen of het verplichten van een ander zich te ontkleden.

Voor het verschil tussen aanranding van de eerbaarheid en verkrachting wordt verwezen
naar hetgeen hieronder met betrekking tot het misdrijf verkrachting wordt uiteengezet.

Verzwarende omstandigheden
Het plegen van zedenfeiten ten aanzien van minderjarigen wordt vaak beschouwd als een verzwarende omstandigheid die een hogere strafmaat met zich meebrengt. Ook zedenfeiten gepleegd binnen een familiale context of ten aanzien van mensen die zich in een bijzonder kwetsbare positie bevinden, worden vaak beschouwd als een verzwarende omstandigheid die kunnen leiden tot een zwaardere strafmaat.

Een minderjarige beneden de leeftijd van 16 jaar wordt volgens het Belgische strafrecht
geacht nooit zijn toestemming te kunnen geven tot het stellen van een seksuele handelingen
met een meerderjarig persoon.

VERKRACHTING

Verkrachting als zedenmisdrijf impliceert het zonder geldige toestemming penetreren van een ander. In dit opzicht verschilt het misdrijf verkrachting van het misdrijf aanranding van de eerbaarheid. Aanranding van de eerbaarheid veronderstelt meestal eveneens een fysiek contact, maar van zodra er sprake is van een daad van penetratie spreekt men in juridisch opzicht van verkrachting.

Het plegen van zedenfeiten ten aanzien van minderjarigen wordt vaak beschouwd als een verzwarende omstandigheid die een hogere strafmaat met zich meebrengt. Ook zedenfeiten gepleegd binnen een familiale context of ten aanzien van mensen die zich in een bijzonder kwetsbare positie bevinden, worden vaak beschouwd als een verzwarende omstandigheid die kunnen leiden tot een zwaardere strafmaat.

Een minderjarige beneden de leeftijd van 16 jaar wordt volgens het Belgische strafrecht geacht nooit zijn toestemming te kunnen geven tot het stellen van een seksuele handelingen met een meerderjarig persoon.

BEZIT EN VERSPREIDING KINDERPORNO

Het bezit en verspreiden van kinderpornografisch materiaal is strafbaar gesteld. Er wordt geen onderscheid gemaakt of de drager van het kinderpornografisch materiaal papier, digitaal en/of audiovisueel van aard is.

Ook hoeft de minderjarige niet daadwerkelijk te bestaan. Uit de beelden dient afgeleid te kunnen worden dat de minderjarige werd afgebeeld in een seksuele context (bv. tijdens het stellen van een seksuele handeling of met ontblote genitaliën) met daarbij het voldoen van de driften van de bezitter en/of verspreider ervan. Vereist is dat de bezitter/verspreider van de kinderporno de beelden wetens en willens in zijn bezit kreeg en/of verspreidde.

GROOMING

Grooming is een zedenmisdrijf dat erin bestaat het vertrouwen te winnen van een ander met oog op het seksueel misbruiken van deze persoon. Vaak vinden dergelijke voorbereidende handelingen ook plaats in de context van zgn. loverboys en pedofilie.

Contacteer een
advocaat strafrecht
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

24 advocatenkantoren verspreid over Vlaanderen. 100+ advocaten met elk hun eigen specialisatie. Juridisch advies en juridische bijstand. Contacteer een advocaat. Snel en discreet. Uw contactname verplicht u tot niets.

Deze advocaten staan voor:

  • Een duidelijke en open communicatie
  • Juridisch advies op basis van jarenlange ervaring in het gevraagde rechtsgebied
  • Een oplossingsgerichte instelling
  • Persoonlijke betrokkenheid in uw dossier
  • Transparante vergoedingen