Huur niet betaald? Een advocaat helpt.

Achterstallige huur is een veelvoorkomend thema in juridische procedures. Bent u zelf betrokken partij, kijkt u dan even na of er geen minnelijke schikking mogelijk is. Overweeg of een afbetalingsplan tot de opties behoort. Dit kan een oplossing zijn wanneer het achterstal éénmalig is of overweeg een schuldbemiddelaar in te schakelen.

Lukt het niet om er tussen verhuurder en huurder samen uit te geraken dan kan u aan de vrederechter vragen om een beslissing te nemen.

Opgelet: het is niet toegestaan om eenzijdig zonder gezamenlijk akkoord de huur overeenkomst op te zeggen, ook  niet in het geval van niet-betaalde huur of huurachterstal.

In de meeste gevallen zal de vrederechter op vraag van de verhuurder toestaan om de huurovereenkomst te ontbinden. De huurder zal dan de woning moeten verlaten. Gebeurt dit niet vrijwillig dan zal de deurwaarder gevraagd worden om de huurder uit het huis te zetten. Lees meer over uithuiszetting.

Krijgt u te maken met huurachterstal als huurder of verhuurder, laat u dan bijstaan door een advocaat.

Contacteer een
advocaat huurrecht
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Deze advocaten staan voor:

  • Een duidelijke en open communicatie
  • Juridisch advies op basis van jarenlange ervaring in het gevraagde rechtsgebied
  • Een oplossingsgerichte instelling
  • Persoonlijke betrokkenheid in uw dossier
  • Transparante vergoedingen