Advocaat omgevingsrecht

Vraag vrijblijvend juridisch advies


Hoe kan een advocaat omgevingsrecht u helpen?

Bezoekers van dit platform deden succesvol beroep op een advocaat omgevingsrecht m.b.t.

Contacteer een advocaat wanneer u problemen heeft bij het afhandelen van één of meer van onderstaande thema's:

Omgevings- en verkavelingsvergunningen

Wij adviseren en begeleiden u vanaf het ogenblik van een aanvraagdossier tot en met het doorlopen van een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Lees meer over omgevings- en verkavelingsvergunningen

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)

De vaststelling van een RUP is dikwijls een werk van lange adem, en kan een belangrijke impact hebben op uw eigendom. Lees meer over ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)

Planschade & planbaten

Het ontvangen van een planschadevergoeding of het betalen van een planbatenheffing kan een belangrijke financiële impact hebben op uw vermogen. Lees meer over planschade & planbaten

Handhaving omgevingsrecht

Handhaving vormt het sluitstuk van de omgevingsrechtelijke bevoegdheid van de administratieve overheid. Lees meer over handhaving omgevingsrecht

Rooilijnen

De rooilijn is de huidige of de toekomstige grens tussen de openbare weg en de aangelande eigendommen. Lees meer over rooilijnen

Bodem, afval & materialen

De wijze waarop wordt omgegaan met verontreinigde gronden wordt geregeld door het Bodemdecreet. Het Materialendecreet verankert het duurzaam materialenbeheer in Vlaanderen. Lees meer over bodem, afval & materialen

Onroerend erfgoed

Monumenten, stads- of dorpsgezichten, landschappen en archeologisch erfgoed genieten erfgoedbescherming. Lees meer over onroerend erfgoed

Milieustakingsvordering

De milieustakingsvordering vormt een nuttig instrument om snel en krachtig op te treden tegen hinderverwekkende inrichtingen. Lees meer over de milieustakingsvordering

Contacteer een
advocaat omgevingsrecht
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Deze advocaten staan voor:

  • Een duidelijke en open communicatie
  • Juridisch advies op basis van jarenlange ervaring in het gevraagde rechtsgebied
  • Een oplossingsgerichte instelling
  • Persoonlijke betrokkenheid in uw dossier
  • Transparante vergoedingen