Advocaat vastgoedrecht

Vraag vrijblijvend juridisch advies


Hoe kan een advocaat vastgoedrecht u helpen?

Vastgoedrecht heeft betrekking op het kopen, huren, beheren en ontwikkelen van onroerend goed. Een gespecialiseerd advocaat kan u begeleiden om al deze vastgoedtransacties tot een goed einde te brengen.

Contacteer een advocaat wanneer u problemen heeft bij het afhandelen van één of meer van onderstaande thema's.

Huur- & pachtgeschillen

Afhankelijk van het toepasselijke regime is voor huurcontracten het Vlaams Woninghuurdecreet, de Handelshuurwet of het gemene recht van toepassing. Voor pachtcontracten geldt de Pachtwet van 4 november 1969. Lees meer over huur- & pachtgeschillen

Vastgoedcontracten

Ook voor vastgoedcontracten verdient het aanbeveling om de contracten die u ondertekent, te laten opstellen- of eerst te laten nakijken door een gespecialiseerd advocaat. Lees meer over vastgoedcontracten

Mede-eigendom & appartementsrecht

Om samenleven in een appartementsgebouw mogelijk te maken werd de mede-eigendom in het leven geroepen. Lees meer over mede-eigendom & appartementsrecht

Zakelijke rechten & erfdienstbaarheden

Een zakelijk recht is een recht dat op een zaak of goed rust. Een erfdienstbaarheid is een zakelijk recht waarbij een last op een onroerend goed wordt gevestigd. Lees meer over zakelijke rechten & erfdienstbaarheden

Eigendomsbetwistingen

Eigendomsbetwistingen zijn van alle tijden. Het eigendomsrecht is nog steeds vrij absoluut, en de naleving ervan kan via verschillende procedures in rechte worden afgedwongen. Lees meer over eigendomsbetwistingen

Burenhinder

Tegen bovenmatige burenhinder kan in rechte worden opgekomen om uw belangen te vrijwaren. Lees meer over burenhinder

Contacteer een
advocaat vastgoedrecht
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Deze advocaten staan voor:

  • Een duidelijke en open communicatie
  • Juridisch advies op basis van jarenlange ervaring in het gevraagde rechtsgebied
  • Een oplossingsgerichte instelling
  • Persoonlijke betrokkenheid in uw dossier
  • Transparante vergoedingen