Pro deo advocaat Vreemdelingenrecht
Asiel, Migratie, Verblijfsvergunning, Gezinshereniging, ...

Een pro deo advocaat vreemdelingenrecht wordt door de overheid betaald om mensen met beperkte inkomsten volledig of gedeeltelijk gratis juridisch advies en bijstand te verlenen.

 

Wat doet een pro deo advocaat vreemdelingenrecht?

 

  1. Juridisch advies: Het verstrekken van juridisch advies aan cliënten die betrokken zijn bij immigratie- en vreemdelingenzaken. waaronder het begeleiden bij gezinsherenigingen, asielaanvraag, verblijfsvergunningen, ... . 

  2. Juridische bijstand: Het vertegenwoordigen van cliënten bij de rechtbank. Dit kan onder meer betrekking hebben op asielprocedures, verblijfsvergunningaanvragen, uitzettingszaken en beroepen tegen beslissingen van overheid.

  3. Begeleiding bij aanvragen: Het helpen van cliënten bij het invullen van de vereiste formulieren en het verzamelen van de benodigde documentatie voor immigratieprocedures, zoals aanvragen voor verblijfsvergunningen, naturalisatie of asiel.

  4. Onderhandelingen voeren: Het voeren van onderhandelingen met de overheid namens de cliënt om gunstige uitkomsten te bereiken, zoals het verkrijgen van verblijfsvergunningen, uitstel van uitzetting, ... .

  5. Juridische vertegenwoordiging in beroepsprocedures: Het indienen van beroepen namens cliënten tegen negatieve beslissingen van overheid en het vertegenwoordigen van hen in beroepsprocedures voor rechtbanken.

Kortom, een pro deo advocaat vreemdelingenrecht biedt essentiële juridische bijstand aan mensen die te maken hebben met complexe immigratie- en vreemdelingenzaken, maar die mogelijk niet over de financiële middelen beschikken om de klassieke erelonen te betalen.

Gratis advocaat?

U denkt recht te hebben op een gedeeltelijk of volledig gratis advocaat? In dat geval heeft u de volgende opties:

  • Ga langs bij een BJB (Bureau Juridische Bijstand) in uw regio. Zij wijzen een advocaat pro deo aan voor u.
  • Neem zelf rechtstreeks contact met een advocaat en vraag of deze advocaat uw zaak pro deo wil opnemen. 

Om een BJB in je buurt te vinden kan je de website www.advocaat.be raadplegen.

Neemt u liever zelf contact met een advocaat dan kan u vrijblijvend informatie vragen over de pro deo voorwaarden in uw specifieke situatie. Op uw vraag kunnen zij evalueren of u in aanmerking komt voor gratis pro deo advies. Contacteer een advocaat in uw regio.