Pro deo jeugdadvocaat

Een pro deo jeugdadvocaat wordt door de overheid betaald om mensen met beperkte inkomsten volledig of gedeeltelijk gratis juridisch advies en bijstand te verlenen. Minderjarig? U zult doorgaans gratis juridisch advies en bijstand krijgen van een jeugdadvocaat - neem hier vrijblijvend contact met een jeugdadvocaat uit uw regio. Voor volwassenen; lees meer over de inkomensgrenzen en hoe een pro deo advocaat aan vragen

Wat doet een jeugdadvocaat?

  1. Een jeugdadvocaat vertegenwoordigt minderjarigen in de rechtbank en pleit namens hen tijdens hoorzittingen, rechtszaken en andere juridische procedures. De jeugdadvocaat werkt nauw samen met de jeugdrechter om de belangen van het kind te behartigen en ervoor te zorgen dat de juiste beslissingen worden genomen.

  2. In gevallen waarin een minderjarige wordt blootgesteld aan verwaarlozing, misbruik of andere risico's, kan een jeugdadvocaat helpen bij het aanvragen van beschermingsmaatregelen, zoals het verkrijgen van een voogdijbesluit of het indienen van een verzoek bij de jeugdrechter voor dringende maatregelen ter bescherming van het kind.

  3. Wanneer een minderjarige wordt geconfronteerd met strafrechtelijke aanklachten of betrokken is bij jeugdcriminaliteit, kan een jeugdadvocaat hen vertegenwoordigen in het strafrechtelijk proces en ervoor zorgen dat hun rechten worden beschermd en dat ze een eerlijk proces krijgen.

  4. Als ouders scheiden en er zijn geschillen over voogdij, bezoekrecht, alimentatie of andere familiezaken die de belangen van minderjarigen beïnvloeden, kan het inschakelen van een jeugdadvocaat helpen om de rechten van het kind te beschermen en om een oplossing te vinden die in het beste belang van het kind is.

Gratis advocaat?

U denkt recht te hebben op een gedeeltelijk of volledig gratis advocaat? In dat geval heeft u de volgende opties:

  • Ga langs bij een BJB (Bureau Juridische Bijstand) in uw regio. Zij wijzen een advocaat pro deo aan voor u.
  • Neem zelf rechtstreeks contact met een advocaat en vraag of deze advocaat uw zaak pro deo wil opnemen. 

Om een BJB in je buurt te vinden kan je de website www.advocaat.be raadplegen.

Neemt u liever zelf contact met een advocaat dan kan u vrijblijvend informatie vragen over de pro deo voorwaarden in uw specifieke situatie. Op uw vraag kunnen zij evalueren of u in aanmerking komt voor gratis pro deo advies. Contacteer een advocaat in uw regio.