Hoe kan een advocaat vastgoedcontracten u helpen?

Ook voor vastgoedcontracten verdient het aanbeveling om de contracten die u ondertekent, te laten opstellen- of eerst te laten nakijken door een gespecialiseerd advocaat.

Goede afspraken voorkomen discussies

Een gespecialiseerd advocaat zorgt ervoor dat uw contract voor uw concrete situatie zo goed mogelijk wordt geoptimaliseerd.  Zo beschikt u over een sterke uitgangspositie, en worden uw belangen maximaal bewaakt.  Wij lezen bestaande overeenkomsten na of stellen deze overeenkomsten zelf voor u op.  Een gespecialiseerd advocaa staat u met kennis van zaken bij in geval van:

 • de aankoop van onroerend goed (onderhandse overeenkomst of authentieke akte)
 • de huur van onroerend goed (gemene huur, woninghuur of handelshuur) 
 • een bezetting ter bede
 • het pachten van landbouwgrond
 • het afsluiten van een aannemingsovereenkomst 
 • het afsluiten van een overeenkomst onder toepassing van de Wet-Breyne
 • concessieovereenkomsten
 • projectontwikkelingsovereenkomsten
 • vastgoedcontracten met de overheid

Contacteer een
advocaat vastgoedcontracten
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Deze advocaten staan voor:

 • Een duidelijke en open communicatie
 • Juridisch advies op basis van jarenlange ervaring in het gevraagde rechtsgebied
 • Een oplossingsgerichte instelling
 • Persoonlijke betrokkenheid in uw dossier
 • Transparante vergoedingen