Hoe kan een advocaat dierenwelzijn u helpen?

Dierenwelzijnsbeleid en -inspectie valt sinds 1 april 2017 onder de bevoegdheid van het departement Omgeving.

Een overtreding kan aanleiding geven tot forse sancties

Het Dierenwelzijnsbeleid wordt onderverdeeld in vier sectoren: .

 • Gezelschapsdieren
 • Landbouwhuisdieren
 • Exotische dieren
 • Proefdieren

Elk van deze sectoren heeft zijn eigen specifieke kenmerken en regelgeving.

Tegen inbreuken op deze regelgeving kan worden opgetreden d.m.v. de volgende instrumenten:

 • een proces-verbaal door de inspecteurs en controleurs van de dienst Dierenwelzijn en de lokale politie
 • de intrekking van een erkenning door de minister
 • de inbeslagname van dieren door de inspecteurs en controleurs van de dienst Dierenwelzijn en de lokale politie
 • een klacht bij het parket 
 • het opleggen van een verbod op het houden van dieren door de rechtbank

Het aantal inbeslagnames stijgt jaar na jaar. 

In 2016 werden er ongeveer 200 dieren per maand in beslag genomen. In 2017 ging het gemiddeld om 250 dieren per maand. In 2018 namen de diensten gemiddeld 261 verwaarloosde of mishandelde dieren per maand in beslag.

Met de bijstand van een gespecialiseerd advocaat staat u sterker in uw contacten met de dienst Dierenwelzijn en de lokale politie.

Contacteer een
advocaat dierenwelzijn
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Deze advocaten staan voor:

 • Een duidelijke en open communicatie
 • Juridisch advies op basis van jarenlange ervaring in het gevraagde rechtsgebied
 • Een oplossingsgerichte instelling
 • Persoonlijke betrokkenheid in uw dossier
 • Transparante vergoedingen