Advocaat bestuursrecht

Vraag vrijblijvend juridisch advies


Hoe kan een advocaat bestuursrecht u helpen?

Bestuursrecht regelt de wijze waarop de overheid met haar burgers en ondernemingen omgaat. Het is goed dat u precies weet waar u recht op heeft en wat van u verwacht kan worden.

Hoe kan een gespecialiseerd advocaat u helpen? Dat kan o.a. wanneer uw eigendom dreigt te worden onteigend, u heeft ingeschreven op een overheidsopdracht, maar ten onrechte niet werd geselecteerd of gekozen, u door het foutief handelen van een bestuur (bijv. foutieve informatie) schade heeft geleden en u deze vergoed wenst te zien, u als ambtenaar een tuchtsanctie of een ordemaatregel riskeert, uw dier in beslag werd genomen, u voor uw onroerend goed een leegstandsheffing of krotbelasting heeft ontvangen of u als student uw examenresultaat wenst aan te vechten, etc..

Contacteer een advocaat wanneer u problemen heeft bij het afhandelen van één of meer van onderstaande thema's:

Onteigeningsrecht

Het Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 stelt één overkoepelende onteigeningsregeling voor alle onteigeningen binnen het Vlaamse Gewest voorop. Lees meer over onteigeningsrecht

Overheidsopdrachten

Zowel in de fase van de gunning van een overheidsopdracht, als daarna tijdens de uitvoering ervan, is een correct beeld van de toepasselijke regelgeving cruciaal. Lees meer over overheidsopdrachten

Overheidsaansprakelijkheid

Als u schade lijdt door een overheidshandelen kan de overheid daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Lees meer over overheidsaansprakelijkheid

Ambtenaren- & tuchtrecht

Ambtenarenrecht vormt een verzameling van regels die gelden voor tewerkgestelden in de publieke sector. Tuchtrecht is gelinkt aan ambtenarenrecht, maar niet helemaal exclusief. Lees meer over ambtenaren- & tuchtrecht

Leegstandsheffing & krotbelasting

Met de heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen, ook wel 'krotbelasting' genoemd, wil de Vlaamse overheid de verloedering van de leefomgeving tegengaan. Lees meer over leegstandsheffing & krotbelasting

Onderwijszaken

Een gespecialiseerd advocaat kan zowel studenten uit het secundair onderwijs als studenten uit het hoger- of het universitair onderwijs bij in interne of externe beroepsprocedures bijstaan. Lees meer over onderwijszaken

Dierenwelzijn

Dierenwelzijnsbeleid en -inspectie valt sinds 1 april 2017 onder de bevoegdheid van het departement Omgeving. Lees meer over dierenwelzijn

 

 

Contacteer een
advocaat bestuursrecht
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Deze advocaten staan voor:

  • Een duidelijke en open communicatie
  • Juridisch advies op basis van jarenlange ervaring in het gevraagde rechtsgebied
  • Een oplossingsgerichte instelling
  • Persoonlijke betrokkenheid in uw dossier
  • Transparante vergoedingen