Uw advocaat en conflicten rond alimentatie

U bent samen overeengekomen dat er een onderhoudsbijdrage voor uw kind betaald zou worden? Uw vonnis bepaalt dat u recht heeft op een onderhoudsuitkering? Wanneer u in deze situaties de betaling herhaaldelijk niet ontvangt op de vastgelegde tijdstippen, ook niet na verschillende herinneringen gestuurd te hebben, dan kan u best een advocaat raadplegen om over te gaan tot invordering van de alimentatie.

Ook wanneer het alimentatiebedrag sinds geruime tijd en na herhaaldelijke aanmaningen niet werd geïndexeerd, kan u best een advocaat contacteren om de mogelijkheden te bespreken.

De termen alimentatie, onderhoudsgeld en onderhoudsbijdrage worden dikwijls door mekaar gebruikt. Ze verwijzen echter allemaal naar hetzelfde principe voorzien in de wet; het betalen van een bijdrage om in het onderhoud van een kind te voorzien of bij te dragen aan de noden van de behoeftige ex-partner. 

Onderhoudsgeld ex-partner. Wat zijn de basisprincipes?

 • Beide ex-partners streven er samen naar om na de scheiding hun levensstandaard van tijdens hun samenleving zo dicht mogelijk te kunnen blijven benaderen.
 • Ex-partners kunnen vrij met elkaar afspreken of er een onderhoudsuitkering van de ene aan de andere partner betaald zal worden na het beëindigen van de relatie.
 • Wanneer zij kiezen voor een onderhoudsuitkering tussen hen mogen zij zelf het bedrag, de duurtijd en de modaliteiten bepalen.
 • De ex-partner die in staat van behoeftigheid verkeert kan volgens de wet een onderhoudsuitkering vorderen.
 • Wanneer een rechtbank gevraagd wordt te beslissen dan worden de bepalingen uit artikel 301 B.W. gevolgd.


Waarmee houdt de rechtbank rekening bij het bepalen van de onderhoudsbijdrage voor een kind?

De wet mbt. de ‘objectieve berekening onderhoudsgeld’ bepaalt 8 criteria waarmee de rechter rekening moet houden. Het gaat om volgende criteria:

 • inkomsten van de ouders
 • gewone kosten van het kind
 • buitengewone kosten van het kind
 • verblijfsregeling van het kind en de bijdrage in natura van elk van de ouders
 • hoogte van het kinderbijslag en van andere sociale en fiscale voordelen
 • inkomsten die elk van de ouders ontvangt uit het genot van de goederen van het kind
 • het aandeel van elk van de ouders in de tenlasteneming van de kosten
 • bijzondere omstandigheden

De rechter moet bovendien in zijn vonnis verduidelijken op welke manier hij deze 8 elementen in acht heeft genomen. Daarnaast moet de rechter in het vonnis ook steeds de gegevens van de Dienst Onderhoudsbijdragevorderingen (DAVO) vermelden. Deze dienst werd opgericht in 2003 en heeft tot doel voorschotten toe te kennen op en invorderingen te doen van onderhoudsbijdragen. Meer over de onderhoudsbijdrage voor een kind.

Hulpmiddelen:

 • Hoeveel kosten de kinderen? Wat is een billijke onderhoudsbijdrage? Bereken het hier (betalend).
 • Hoeveel bedraagt het geïndexeerde alimentatiebedrag? Bereken het hier.

Contacteer een
advocaat familierecht
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Deze advocaten staan voor:

 • Een duidelijke en open communicatie
 • Juridisch advies op basis van jarenlange ervaring in het gevraagde rechtsgebied
 • Een oplossingsgerichte instelling
 • Persoonlijke betrokkenheid in uw dossier
 • Transparante vergoedingen