DAGVAARDING ONTVANGEN

Dagvaarding ontvangen? Contacteer een advocaat.


Dagvaarding ontvangen, wat nu?

Een dagvaarding met ingesloten pro justitia is een officiële schriftelijke oproep om voor de rechtbank te verschijnen. Hierin staat waarover de zaak juist gaat en wanneer u juist voor welke rechtbank moet verschijnen. De dag van de zitting worden de u ten laste gelegde feiten voorgelezen en krijgt u de tijd uw verhaal te doen. Of het nu om een zwaarwichtig feit gaat of een eenvoudige kwestie, u kunt beter goed voorbereid voor de rechter verschijnen. Een advocaat is de aangewezen persoon om u hierbij te helpen.

Wanneer u niet naar de rechtbank gaat dan wordt u bij verstek veroordeeld. Dit kunt u beter vermijden.


Wat kan een advocaat voor u betekenen m.b.t. uw dagvaarding?

Een advocaat kent als geen ander de wetgeving en kan de draagwijdte van het u ten laste gelegde beoordelen. Hij kan u dan ook gepast adviseren en desgewenst bijstaan tijdens de zitting op de rechtbank. Een advocaat kent de wet, de gang van zaken op de rechtbank, de vonnissen in gelijkaardige zaken, hoe uw zaak best te bepleiten, ... . Kortom een advocaat is in deze situatie uw aangewezen vertrouwenspersoon. 

Contacteer hier een gespecialiseerd advocaat in uw regio voor vrijblijvend advies.
Nadat u uw gegevens ingevuld heeft, krijgt u onmiddellijk de contactgegevens en kunt u zelf contact opnemen.
Een dagvaarding kunt u best niet te lang laten liggen.


De vervolgstappen nadat u een advocaat gecontacteerd heeft.

Wat gebeurt er vervolgens?

 • Uw advocaat krijgt inzage in uw ganse dossier.
 • U bespreekt met uw advocaat uw zaak en jullie bepalen samen de vervolgstappen.
 • U laat zich tijdens de zitting al dan niet bijstaan door uw advocaat.
 • Uw advocaat houdt u op de hoogte van de uitspraak van de rechter.
 • Wanneer u niet akkoord gaat met de uitspraak van de rechter kan u in hoger beroep gaan.
 • Wanneer er bepaalde rechtsregels geschonden werden kan u ook nog in cassatie gaan.

Wat kost dit?

 • U heeft een rechtsbijstandsverzekering?
  Uw advocaat contacteert uw rechtsbijstandsverzekering en opent een dossier.
 • U heeft recht op een pro deo advocaat?
  Uw advocaat vraagt toestemming aan de bevoegde instanties om uw zaak als pro deo te behandelen.
 • U heeft geen rechtsbijstandsverzekering en u kan geen beroep doen op een pro deo advocaat?
  U wordt duidelijk geïnformeerd over de mogelijke kosten.

Wat wordt er van u gevraagd?

 • De correcte gegevens van de dagvaarding; indien mogelijk een ingescande versie.
  Wanneer u contact neemt krijgt u een mail toegestuurd waar u dit document aan kunt koppelen.
 • Een akkoord dat uw advocaat uw dossier opvraagt bij de rechtbank.
 • Een akkoord dat uw advocaat een dossier opent bij uw rechtsbijstandsverzekeraar of een aanvraag doet voor pro deo bijstand.
Download hier de brochure 'U bent gedagvaard' van de federale overheidsdienst justitie.

Wat mag u verwachten?

 • Een duidelijke en open communicatie
 • Juridisch advies op basis van jarenlange ervaring in het geselecteerde thema
 • Een oplossingsgerichte instelling
 • Persoonlijke betrokkenheid in uw dossier
 • Transparante vergoedingen

Schuldbemiddeling

Bescherming tegen schuldeisers nodig? Een collectieve schuldenregeling kan een oplossing bieden. Snelle, discrete en degelijke begeleiding. Lees meer op www.Schuldbemiddelaar.Vlaanderen